Glodala Widia-Hanita GP - setovi

Trajanje akcije: 15.01.2018. - 31.12.2018.

Cijene za setove se nalaze u prilogu.

Video

Grupe proizvoda

Alati za obradu metala

Proizvođači

Widia