Glodala Widia-Hanita VariMill I - 4777

Trajanje akcije: 15.01.2018. - 31.12.2018.

Akcijske cijene se nalaze u pdf-u.

Video

Grupe proizvoda

Alati za obradu metala

Proizvođači

Widia