Naguravanje betonskog mosta "Kuk"

Naguravnaje betonskog mosta sustavom Enerpac - Križišće, Hrvatska

Plankos d.o.o. u suradnji sa Enerpacom isporučio je kompletnu hidrauliku koja je bila korištena za izgradnju mosta "Kuk"  dugog 345 metara. Izgradnja mosta vršila se metodom naguravanja. Hidrualička oprema je bila smještena u radnoj stanici. 

Djelatnici firme Plankos d.o.o. cijelo vrijeme pripreme i izvođenja projekta surađivali su sa projektnim uredom i izvođačem radova kako bi iste detaljno uputili o mogućnostima Enerpac susustava za naguravanje. Prije početka izvođenja radova Plankos je sudjelovao u provjeri hidrauličkog sistema na samom gradilištu. Izvršena je obuka djelatnika "Hidroelektra-niskogradnja" za siguran rad sa hidrauličkim sistemom.

Naguravanje se vršilo iz više točke prema nižoj točki pa je cijeli sustav bio opremljen sa cilindrima za kočenje
(4x150 tona) i cilindrima za prebacivanje sile sa prednjih cilindara na kočione cilindre.

Slike

Video

Proizvođači

Enerpac