Upravljanje poklopcem tlačne posude

Upravljanje poklopcem tlačne posude mase 3000 kg - KONČAR Generatori i motori d.d., Zagreb, Hrvatska

Plankos d.o.o. osmisio je i ugradio hidraulički sustav za dizanje i spuštanje poklopca tlačne kade u tvrtki KONČAR Generatori i motori d.d. Poklopac tlačne posude mase je 3000 kg. Sustav kontroliranog dizanja i spuštanja poklopca realiziran je s dva Enerpac cilindra BRD 1610 i Enerpac električne pumpe  PUJ 1400E.

Slike

Proizvođači

Enerpac