Izbijači

izbijaci

Izbijači za izradu odlijevaka. Klasični izbijači. Okrugli i ravni izbijači. Izbijači raznih karakteristika, dimenzija i obrade. Izbijači za razne primjene.