Podizanje i razdvajanje broda "Atlantic Navigator"

Podizanje i razdvajanje prednjeg dijela broda "Atlantic Navigator" - Rijeka, Hrvatska

Plankos d.o.o. izvršio je uslugu podizanja broda "Atlantic Navigator" u brodogradilištu Viktor Lenac. Podizanje prove broda teške 2800 tona izvršeno je s Enerpac opremom po prvi puta na plutajućem doku.

Nekoliko pumpi pokretalo je cilindre koji su dizali brod u deset točaka. Širina među cilindrima bila je 7 metara, a težište tereta na 11 metara visine. Nakon razrezivanja broda "Atlantic Navigator" prova broda teška 2800 tona podignita je 100mm te je odvučena 30 metara dalje uz pomoć karigona i vitala. Pomicanje tereta izvršilo se radi ugradnje dodatne sekcije broda.

Slike

Video

Proizvođači

Enerpac