Dizanje teških tereta

Kontrolirano dizanje teških tereta hidrualičkim rješenjem.

Dizanje, spuštanje, guranje i povlačenje teških tereta pomoću hidrauličkih sustava sa ili bez sinkroniziranog upravljanja. Dizanje, spuštanje, guranje i povlačenje u jednoj ili više točaka (do 64 točke).

http://www.enerpac.com/en/integrated-solutions/synchronous-lifting-system

opcenito.slike

opcenito.video

opcenito.proizvodjaci

Enerpac